O nás

MUDr. Vladimír Vatraľ – lekár

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1982. V rokoch 1982 až 2002 pôsobil na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Starej Ľubovni. V roku 1989 získal atestáciu 1. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Atestáciu 2. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 1993. Od roku 1995 je držiteľom dokladu o spôsobilosti vykonávania základného USG v gynekológii a pôrodníctve. Od roku 2002 sa venuje súkromnej gynekologickej praxi na ambulancii VV GYN v Starej Ľubovni. Pod vedením slovenských aj zahraničných odborných garantov absolvoval viaceré certifikačné kurzy v práci s ultrazvukom. Každoročne sa zúčastňuje školení v USG diagnostike a skríningu v gynekológii a v rámci prenatálnej starostlivosti.

Veronika – sestra

 

Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami:

vzpdoveraunion